Skip to main content
标签ad报错:该广告ID(9)不存在。
  首页 > 六爻算命

风水堂:日辰与月建同功

2023-10-06 浏览:
标签ad报错:该广告ID(7)不存在。

风水堂:日辰与月建同功

日辰的作用 时间每时每刻都在流逝,永远不会再回来,从易学的角度来看,宇宙是具有一定法则和规律 的,每六十天就会重复一次。古人很早就发现了这一规律,用十天干与十二地支组合成六十 花甲,表示这种周期性的规律。因此,在六爻预测中每天的日辰都非常重要,对于判断事物 的吉凶起着不可缺少的作用。 日辰为六爻之主宰, 一月三十天,日日有日辰主事,六十花甲循环往复周而复始,轮流值日。 日辰与月建同功,也可以作用于卦中的任何一爻。月令只能在本月内起作用,一交节令,便 由下一个月建司令风水堂:日辰与月建同功,而日辰则四时俱旺,操生杀之权。卦中之爻被月建克伤,但得日辰生扶, 即为平分秋色,不旺不衰。爻逢月破,日辰临之即为实破。旺相之静爻,日辰冲之为暗动, 休囚之爻,日辰冲之为日破,爻之旬空,日辰可冲起、冲实,逢合之爻,日辰可冲开,逢冲 之爻,日辰可合住。爻之衰弱者,日辰能生扶拱合。爻之强旺者,日辰能克之、冲之、刑之、 绝之、墓之。爻若休囚逢日冲,则散,爻若旺相发动,日辰冲之,其动愈烈。 总之,爻之旺者,得日辰生扶,如锦上添花六爻月建月破是什么意思,爻之衰者,被日辰克制,则如雪上加霜。用神、 喜神宜日辰生扶,忌神、仇神则喜日辰克之、损之。 月破 卦中之爻逢月建冲之称为月破。即寅月申破,卯月酉破六爻月建月破是什么意思,辰月戌破,巳月亥破风水堂:日辰与月建同功,午月子破, 未月丑破,申月寅破,酉月卯破,戌月辰破,亥月巳破,子月午破,丑月未破。 月破之爻休囚不动,或空而遇绝,入墓则力量变小,起不上作用,用神逢之则凶,忌神逢之则吉。若月破之爻旺相发动,或遇生扶,则为有力,可以发生作用,用神逢之为吉六爻月建月破是什么意思,忌神逢之则为凶。月破之爻,目下虽破,出了当月则不破,后遇与月破地支相同的日辰或月建以及年为实破,与月破相合的地支所对应的日、月与年到来时为合破,实破、合破往往是判断事 物吉凶发生时间的依据。近应日时,远应年月,预测时务必留心。

风水堂:日辰与月建同功